Havnvik er gårdsnavnet til Nordsjona gamle handelssted.
Stedet eies idag av Kari og Bjørn Halland, og er fritidssted for familien.

Handelsstedet Havnvik

Handelssted fra 1923. Startet av herr Holtan, som bygde kombinert bolig - forretning på stedet. Solgt til Trygve Johnsen i 1928. Han drev butikken der til den ble solgt i 1936 til Synva Skaugvoll. Hun drev handel på stedet til i 1942 da hun solgte til Arild Sørnes. Han drev butikken der til i 1943, da butikken/ huset brant ned til grunnen. Sørnes drev butikken videre i "Håga-brygga" til i 1945, da pappa overtok butikk-driften fra 1.1. 1945.

Mamma og pappa overtok Havnvik fra 24. november 1945. Den første tiden bodde de i ei "bu", som stod i "Vika", og ble innredet som "bolig".

Bygging av ny butikk/ bolig startet i 1946. Boligen ble tatt i bruk fra julen 1947, og butikken var ferdig til innflytting 1. april 1950.

Ny butikk ble bygget og tatt i bruk fra september 1979. Butikkdriften ble avviklet 31. oktober 1987.


Kari og Bjørn Halland, Kongleveien 17, 8027 Bodø - Telefon 75 51 87 55