Tilbake

Noen bilder fra
Adventen 2003


....


..


..


. ..


..


..


. ...


. ..


..


..


...


..


..


...


.. ..


...


.. ..


...


..


...


...


..


..

Tilbake


Kari og Bjørn Halland, Kongleveien 17, 8027 Bodø - Telefon 75 59 00 10